وجود ٨٠ هزار مبتلا به ایدز در کشور
خبرگزاري مهر
12-Oct-2010

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از٨٠  هزار بیمار مبتلا به ایدز در کشور تنها ٢٥ درصد آنها شناسایی شده اند گفت: با افزایش رفتارهای پرخطر در آینده ممکن است با آتشفشانی از بیماری ایدز در کشور روبرو شویم.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark