صف طولانی خرید دلار در تهران
peiknet
11-Oct-2010

صنعت کشور بیش از هر زمان دیگری وابسته به واردات اند و بی ثباتی نرخ ارز و تحریم های جهانی واردات را روز به روز محدود تر و قیمت تولیدات را روز به روز بیشتر می کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark