رئیس جمعیت هلال احمر
peiknet
09-Oct-2010

وی نه سابقه انقلاب دارد و نه می تواند سابقه جبهه داشته باشد، اما سابقه فرار از سربازی را در کارنامه خود دارد!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark