غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران
ParsTV
07-Oct-2010 (one comment)
حکومت ایران همواره وجود زندانی سیاسی در این کشور را تکذیب می‌کند. با این
حال تنها در یک سال گذشته، ده‌ها عضو احزاب سیاسی مخالف دولت در ایران
عمدتاً به اتهام اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر و
رئیس‌جمهور بازداشت شده‌اند.

رئیس سازمان زندان‌های ایران همچنین گفت که با استفاده از دوربین‌های مدار
بسته در زندان‌ها كنترل الكترونیكی انجام می‌شود و در تلاش هستیم این
كنترل به خارج از زندان نیز كشیده شود. وی درباره چگونگی کنترل خارج از
زندان توضیح بیش‌تری نداد

>>>
recommended by kazem0574

Share/Save/Bookmark

 
P_T_B_A

....

by P_T_B_A on

تف به روت اي بي همه چيز دروغگو