احزاب مشاركت و مجاهدين قطعا منحل شده‌اند
خبرگزاري فارس
06-Oct-2010

محمود عباس‌زاده مشگيني، دبير كميسيون ماده ١٠ احزاب، در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به ادعاي حزب منحل شده مشاركت مبني بر ابطال راي كميسيون ماده ١٠ در خصوص اين حزب گفت: پرونده دو حزب منحل شده مشاركت و مجاهدين صرفا در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگي شده است، و تاكيد کرد که شعبه ١٥ راي قطعي بر انحلال اين دو حزب داده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark