صندلی ها سخن می گویند
Word Press / Nejat Bahrami
21-Sep-2010 (2 comments)

استقبال غم انگیز سران کشورها از سخنرانی احمدی نژاد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
vildemose

Empty Seats

by vildemose on


Mardom Mazloom

این بی غیرت عوض اینکه بهش بر بخوره، کک اش هم نمیگزه!!

Mardom Mazloom


آخه مموتی هیچ وقت تو خوابش هم نمیدید یکروزی با یک عده هم نوع خودش تو نیویورک کسی راهش بده. حالا اومده خوش گذرونی، لات بازی و دروغ گوئی و همه اینها مجانی با پول مردم بیچاره که گوشت هم ندارند بخورند! مگر حالا حالاها این دست بردار میشه؟

 

 

از شوخی گذشته، آدم فقط وقتی این انتریه میره سازمان ملل به دکوراسیون اون مجلس پی میبره!

//greenidea1389.blogspot.com/2010/09/blog-post_5415.html

بازم از اینکه این دید بی همتا از اون مجلس رو برای ما مهیا میکنه و میذاره ما هر سال ببینیم چیا رو تو اون سالن عوض میکنند, دم انتری گرم !