برنامه های مستند بی بی سی: داستان دو سرباز ایرانی و عراقی در جنگ هشت ساله ایران و عراق
BBC / ژیار گل
20-Sep-2010 (one comment)

نجا عبود سرباز عراقی همیشه فکر می کرد فرشته ای از آسمان آمد و او را در عملیات فتح خرمشهر نجات داد. در حالی که در خون خود غلتیده بود در سنگری دراز کشیده بود و به الله پناه آورد و از او خواست که جانش را حفظ کند. یک بسیجی ایرانی دعای او را مستجاب کرد. او از مرگ رهانیده شد و به اسارت ایرانیها درآمد. اسارتی که ۱۷ سال ادامه داشت.

زاهد، بسیجی ۱۴ ساله ای بود که تازه به جبهه رفته بود. او در عملیات بیت المقدس بعنوان امداد گر به زخمیهای ایرانی و عراقی کمک می کرد. زاهد ۵ سال در جبهه های جنگ بود، تا آنکه در آخرین هفته های جنگ ایران و عراق در عملیات مرساد به اسارت عراقیها درآمد. او ۲۸ ماه را در اردوگاه اسرای ایرانی در عراق سپری کرد.

در سال ۲۰۰۴ میلادی به تهران سفر کردم. تصویر بعضی فرماندهان و بسیجیهایی که در جنگ کشته شدند، هنوز بر در و دیوار شهر بود. پیامهای تبلیغی رهبران جمهوری اسلامی، نسل جدید را به شهادت ترغی... >>>

MM

Tale of Two Soldiers

by MM on

A 42 minute video documentary of the lives of two soldiers (Iranian and Iraqi) accompanies the text. The video is an eye-opener on the realities of war. 

The video documents how these soldiers survived the war, but the horrible losses and tragedies seen during the war still haunt them.  These war-stories manifest themselves in PSTD, depression, nightmares and thought of suicide.  Fortunately, there are organizations that care about these ex-soldiers and tries to help them (VAST).  Oh, VAST is located in Canada.Share/Save/Bookmark