در مقابل احمدی نژاد دروغگو ایستادگی کنید
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
20-Sep-2010

در خلال مصاحبه ای با کریستیان امان پور، خبرنگار شبکهء ای. بی. سی.، محمود احمدی نژاد در خصوص حکم سنگسار سکینهء آشتیانی دروغی آشکار گفت و اصل صدور حکم سنگسار را انکار کرد، با وجود اینکه مدارک مستدل بسیاری وجود دارد که این موضوع را اثبات می کند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark