لاریجانی: منشور جهانی برای جلوگیری از توهین به ادیان تدوین شود
خبرگزاري مهر
14-Sep-2010 (2 comments)

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی به روسای مجالس جهان با اشاره به حادثه تلخ اهانت به قرآن کریم در آمریکا خواستار تدوین منشوری جهانی در جلوگیری از هرگونه توهین به مقدسات ادیان آسمانی شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
MM

keyword "aasemani" - who determines? - others are game?

by MM on

.


mahmoudg

keep on dreaming

by mahmoudg on

Your Islam is waning and there is not a jack shit you can do about it.