رونمایی منشور کورش با حضور رئیس جمهور
خبرگزاري مهر
12-Sep-2010

مراسم رونمایی از منشور حقوق بشر کورش بعداز ظهر امروز یکشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در موزه ملی ایران برگزار شد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark