دیپلمات ایرانی در فنلاند 'استعفا' داده است
BBC Persian
10-Sep-2010 (2 comments)

حسین علیزاده، رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند، می گوید که از سمت خود استعفا داده و به 'جنبش سبز' مخالفان جمهوری اسلامی پیوسته است.

محمد رضا حیدری، کنسول سابق ایران در نروژ که اوایل امسال از سمتش کناره گیری کرد و به این کشور پناهنده شد، روز جمعه (۱۰ سپتامبر) به بی بی سی فارسی گفت که آقای علیزاده از چند ماه پیش با "کمپین سفارت سبز" همکاری داشته است.

>>>
recommended by Roozbeh_Gilani

Share/Save/Bookmark

 
Roozbeh_Gilani

Soosan Khanom. For someone who "dont get it"...

by Roozbeh_Gilani on

you seem to know an awful lot about  this diplomat's motives!

 I see his and Mousavi's and karoobi's motives, also the continueing popular unrest in Iran as the products of ever lasting desire of human beings for freedom and democracy, plus the rising social and economical problems in Iran caused by the Islamist regime's incompetence, corruption and mismanagement. 


Soosan Khanoom

oh come on he was just

by Soosan Khanoom on

oh come on he was just looking for a permanent residency ......... I would kick his ass back to Iran .......  and see if he is man enough to stand up against injustice without living in  the luxury of Europe .......  again I still don't get it what is the difference between Ahmadinejat and Mousavi ?  they both suck