کدکنی، شاعری که در حافظه فرهنگی ايرانيان ثبت شد
Radio Farda
10-Sep-2010
پيش از شما
به سان شما
بی‌شمارها
با تار عنکبوت
نوشتند روی باد
کين دولت خجستۀ جاويد زنده باد >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark