جزئیات بیشتر از اعدام های دسته جمعی در وکیل آباد مشهد
اخبار روز / نامه ی یک زندانی
10-Sep-2010
پنج‌شنبه 
۱٨ شهريور ۱٣٨۹ - 
۹ سپتامبر ۲۰۱۰

میزان خیز: نامه افشاگرانه ای از زندان وکیل آباد مشهد،از ابعاد دیگری از
وضعیت وخیم حقوق بشر در این زندان از جمله ۵۰۰ اعدام مخفیانه در یک سال
گذشته پرده برداشته است.

این نامه که توسط یک از زندانیان سیاسی زندان مشهد نگاشته شده است، با
تشریح وضعیت مخوف اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد که با فریب بازرسها از چشم
نهادهای بین المللی دور نگاه داشته شده است و همچنین اعدامهای ناگهانی،فله
ای و دسته جمعی از جمله ۵۰۰ اعدام مخفیانه در یک سال گذشته، ابعاد دیگری از
وضعیت دهشتناک این زندان را تشریح کرده است.

متن این نامه افشاگرانه به شرح زیر است:

در زندان وکیل آباد مشهد فجایعی به وقوع می پیوندد که سبعیت آن توصیف
ناپذیر است. اندرزگاه ۵ زندان وکیل آباد مشهد رمزآلودترین و مخفی ترین بند
زندان وکیل آباد مشهد بوده که با چیدن پتو در ورودی اندرزگاه در هنگا... >>>

recommended by sobh

Share/Save/Bookmark