سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت نسرین ستوده را محکوم کرد
بی بی سی
08-Sep-2010

یک سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران در سراسر جهان، بازداشت نسرین ستوده، وکیل مدافع تعدادی از روزنامه نگاران زندانی در ایران را محکوم کرد.

در بیانیه ای که روز سه شنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) در وب سایت سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، خانم ستوده "وکیل شجاعی" نامیده شده است که با وجود تهدیدها و احضارهای مداوم به بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی اعتراض می کرده و مقامات مسئول قضایی را به محترم شمردن حقوق زندانیان فرا می خوانده است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark