انتقال ٢میلیارد مترمکعب آب به دریاچه ارومیه/اجرای ٢٧ طرح دردریاچه
خبرگزاري مهر
25-Aug-2010

رئیس سازمان محیط زیست گفت: به دستور رئیس جمهور طی ٥ تا ١٠ سال دو میلیارد متر مکعب آب که یک میلیارد آن از صرفه جویی در حوزه آبخیز منطقه و یک میلیارد از طریق انتقال آب از منابع آبی دیگر و بارور کردن ابرها تامین می شود به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark