سه موکلم شش ماه است بازجویی نشده اند، ادعای جاسوسی موضوعیت ندارد
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
24-Aug-2010

مسعود شفیعی وکیل سه آمریکایی که از ۳۱ ماه جولای سال گذشته دستگیرو هم اکنون در زندان اوین به سر می برند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که موضوع جاسوسی که از طریق مقامات ایرانی مطرح شده است اساسا در پرونده موکلانش موضوعیت ندارد و به گفته موکلانش شش هفت ماه است که اصلا بازجویی نداشته اند.  او همچنین گفت که به مقامات قضایی پیشنهاد کرده که ساراشرود یکی از این سه آمریکایی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی  تا زمان دادگاه به سفارت سوییس منتقل شود ولی مقامات این درخواست وی را رد کرده اند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark