فاجعه ملی فراموش شدنی نیست!
tudehpartyiran.org/
24-Aug-2010

واردات، واردات، و باز هم واردات

خبر واردات گسترده برخی اقلام و کالاها مانند شکر، فرش، کفپوش، لوازم
آرایشی، خود روهای شخصی، اخبار و گزارشات اقتصادی را تحت شعاع خود قرار
داده است.
خبرگزاری ایسنا، ۲۰ تیرماه، در گزارشی نوشت: ”آمار نشان می دهد که در سه
ماه نخست امسال واردات شکر به کشور به حدود ۳۰۰ هزار تن رسیده است... به
این ترتیب در فصل بهار واردات شکر نزدیک به سه برابر تولید داخلی این کالا
بود. ... ” این درحالی است که مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه و اغلب کارخانجات
قند در حالت رکود قرار دارند و هزاران کارگر و متخصص شغل خود را از دست
داده اند. همچنین، روزنامه دنیای اقتصاد،۲۴ تیرماه، گزارش داد که، فقط
در سه ماه نخست سال کنونی - ۱۳۸۹ - بیش از صدها تُن فرش، کفپوش و لوازم
لوکس آرایشی وارد کشور شده است. این روزنامه تاکید کرد: ”در فصل بهار
امسال بیش از ۷۲۵ تن محصولی که عنوانش ”سایر فرش ها و کف پوش ه... >>>

recommended by comrade

Share/Save/Bookmark