از شایعه تا واقعیت در ج. اسلامی
peiknet
23-Aug-2010

دنبال آخرین سخنرانی علی خامنه ای که در آن اشاره به مذاکره و تفاهم شده بود، فعل و انفعالاتی در تهران صورت گرفت

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark