راه‌اندازی نیروگاه هسته ای بوشهر، لحظه‌ای تاریخی برای مسکو!
tabnak
22-Aug-2010

شواهد نشان می‌دهد آمریکا و اروپا، بدون ارایه قطعنامه‌ای شفاف، همچنان
نیازمند حمایت روسیه‌ای هستند که با راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، روابط خود
با تهران را محکم و محکم‌تر می‌کند.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark