فیروزآبادی:مشایی افسارگسیخته وسخنانش جرم علیه امنیت ملی است
mashreghnews.
20-Aug-2010

"اما وقتی فردی می آید در آن جایگاه می گوید مکتب ایرانی، یعنی کشورهای
اسلامی، حساب ما از شما جداست، کشورهای عربی حساب ما از شما جداست این در
جهت تجزیه جهان اسلام است این حرفها در جهت خنثی کردن خون های شهدا و زحمت
هایی است که امام (ره) و رهبری عزیز انقلاب برای اتحاد جهان اسلام کشیده
اند. "
رئیس ستادکل نیروهای مسلّح با خطاب قراردادن استادان و پژوهشگران
حاضر درجلسه در توجه به روند پیاده سازی راهبردهای اَبَرسرمایه‌داری در
جهان ادامه داد: این حرف های کوچکی نیست، نمی دانم چطوری کسی جرأت می کند و
به خود این اختیار را دهد در حالی که هیچ حکم و حق قانونی ندارد این حرفها
را بزند، اینها جرم است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark