امام زمان کدام را تائید می کند رحیم مشائی یا سرلشگر فیروز آبادی
peiknet
20-Aug-2010

خبرگزاری دولتی ایرنا، متن سانسور شده سخنرانی رحیم مشائی را در پاسخ به سرلشگر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همآهنگ کننده ستاد کودتای 22 خرداد منتشر کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark