بحران خرید و فروش املاک، بحران مالی، بحران اقتصادی
aayande.
20-Aug-2010

در همین پائیز گذشته اعلام شد که رشد دوباره اقتصادی در راه است، بسیار زود
تر از آنکه انتظارش می رفت. بانکهائی که در حال احتضار بودند باز میلیارد
میلیارد سود می بردند. موسسات از سراسر کشور خبر از رشد نیرومند اقتصادی می
دادند. بهای سهام بورس ها تقریبا به سطح قبل از بحران رسیدند. حتی تعدا د
میلیونر ها در سال 2009 حدود 17 درصد افزایش یافت.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark