ضرب و شتم بازيكن پیشکسوت فوتبال در اراک
tabnak
18-Aug-2010

مجيد نامجومطلق پس از اين اتفاق به تهران بازگشته است و مي‌گويد حاضر نيست دوباره به اراك برگردد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark