روسیه، اوکرائین، بلاروس باید، دوباره با هم متحد شوند
peiknet
18-Aug-2010

روسیه، اوکراین و بلاروس به نفع اقتصاد این هر سه کشوراست زیرا به آنها امکان رقابت با کشورهای غربی را میدهد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark