با تئوری آخرالزمان می خواهند ایران را نابود کنند!
peiknet
16-Aug-2010

آرماگدون نام عبری تپه‌ای است در شمال فلسطین و در کرانه
باختری رود اردن. "بنیادگرایان مسیحی معتقدند برای ظهور و
بازگشت دوم مسیح، جنگی هسته‌ای و اتمی در محل آرماگدون به وقوع
می‌پیوندد که دارای فجایع بسیار زیادی است و به واسطه این نبرد
عظیم، اکثر شهرهای جهان دچار تخریب و نابودی خواهند شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark