به سوی خدا برویم
peiknet
15-Aug-2010 (one comment)

ایرانی ها

دهان روزه را

با صدای شجریان

باز می کنند

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
benross

می‌دانستم که

benross


می‌دانستم که شجریان با قرائت قرآن و خواندن اذان شروع کرد و بعد به موسیقی سنتی کشیده شد. ولی آیا مطمئنی که این صدای شجریان است؟ به نظرم این صدا قدیمی‌تر از اوست. بهرحال یک شاهکار است. در ایران از شنیدنش حالم به هم می‌خورد ولی حالا می‌توانم به ارزش هنری آن بیشتر توجه داشته باشم!