«شاپور بختیار عضویت جبهة‌ ملی را از دست داد!»
NAHID ROXAN Iranian Politics
11-Aug-2010 (5 comments)
آنچه
از نظر ما اهمیت دارد، جدا شدن شاپور بختیار از جبهة عوامفریب «ملی» و رها
کردن خط آشوب‌طلبی و قانون‌شکنی مصدق است. شاپور بختیار طی دوران نخست
وزیری خود اگر چه هرگز از مصدق انتقاد نکرد، ولی طی 37 روز صدارت خود، با
تأکید مکرر بر حفظ «نظم قانونی» و پیشنهاد «گذار قانونی» از نظام شاهنشاهی
به یک جمهوری «سوسیال ـ دمکرات»، به صراحت و در عمل از مصدق و دیگر
مصدقی‌های عوام‌گرا فاصله گرفت. شاپور بختیار پس از استقرار حکومت اسلامی،
بارها جبونی و ریاکاری کریم سنجابی و همچنین پیروی شیخ مهدی بازرگان از یک
آخوند بیسواد و ایران‌ستیز را نکوهش کرده. برای «آگاهی نسل حاضر» لازم است
ما هم چند مطلب مهم را یادآور شویم. >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
Red Wine

تاواریش جان

Red Wine


تاواریش جان..بسیار شیرین سُخنید و نیک‌ پندارْ !ما هم یک قرمز پوش در خاندانْ داشتیم که مرحومِ شازده بزرگْ..عمو جانَم بود که از ترس خشمِ پهلوی به غربت پناه گرفت و در آخر از دوری عزیزانش دِق کرد و مُرد ! حُضوْ ایچیندِه یاتسینْ.

دیدیم که اهل دلْ هستید و سختْ دلبازْ،این مجموعه را به شما تقدیم می‌کنیم،امید واریم که لذت ببرید.

//www.persianpersia.com/music/p/nakissa.php?artistid=68&Albumid=368&AlbumName_e=Tasnif va Ney&artistfamilye=Jaahed

آخر هفته خوب و آرامی داشته باشید.


Darius Kadivar

False Statement Bakhtiar never said Social Democrat "Republic"

by Darius Kadivar on

Bakhtiar never said Social Democrat Republic but a Social Democrat "Government" for which The Choice of the Form of the Regime which encompasses the government was to be ultimately made by the People:

Bakhtiar Bows to his sovereign by accepting to form the government and present's the ministers to the Shah ( who never abdicated):

Also Here his last interview before his fall:

طی 37 روز، شاپور بختیار به گواهی تمام مصاحبه‌های‌اش با خبرنگاران داخلی و خارجی، از تشکیل مجلس مؤسسان جهت برگزاری رفراندوم و «گذار قانونی» به یک جمهوری «سوسیال ـ دمکرات» سخن به میان آورده. در این برهه، بختیار با تمام قانون‌شکنان و براندازان چه در جبهة ملی چه در دیگر تشکل‌های سیاسی ایران در تقابل قرار گرفت و هیچکس نمی‌تواند او را به گذشته‌ای باز گرداند که در آن عضو دولت محمد مصدق بوده، و یا به عنوان فعال سیاسی شناخته می‌شد. ارجاع ما به شاپور بختیار، ارجاع به نخست وزیر پهلوی دوم است که طی دوران کوتاه صدارت‌اش با قانون‌شکنی، استبداد و عوام‌گرائی و تعیین سیاست در کوچه و خیابان مخالفت کرد.

Pro Bakhtiar demos during revolution demanding the Constitution of 1906 to be applied to the letter:

And confirmed in his Very Last Public Appearance in Hambourg Germany on the Anniversary of the Constitutional Revolution where he clearly Demanded REGIME CHANGE based on the RESTORATION of the 1906 Constitution ( which is a Royal Constitution) but upon which the People will be asked upon a Referandum to Choose the "Shape" aka "Form" of the Regime of their Choice:

Never did Bakhtiar ever State that the Future Regime had to be a Republic. Social Democracy has been actually one of the favorite system's of government carried out in many North European Monarchies such as Sweden or Denmark. So Social Democracy is not a Republican "norm" per se.

To want to highjack Bakhtiar's political and intellectual legacy is nothing new particularly from our Jomhurykhah compatriots.

Sorry to disappoint you ...

  


benross

اما...

benross


رفراندم ربطی به «گذار قانونی» ندارد. موافقتی بر سر شرایط تسلیم است.


comrade

شراب سرخ از جام بزرگان،شربت کوثریست در کام مریدان

comrade


 

 

نیک‌ میدانم که شازده هشیار‌ترین است در جمع خلایق و داناترینست بر
نیّت راویان . تواناست بر تحلیل حال و، جمیعست بر امور مآل. چنین است که از
مشقت تبرئه خویش در بارگاه
شفیقش فارغم.

“The production of too many useful things results in too many useless people.”

 


Red Wine

ن‌ِ اُلْدُو

Red Wine


تاواریش جان،آواتار عوض کرده اید.. ن‌ِ اُلْدُو ؟! انشا الله که به خیر باشد.

ممنون از خبر.

پ.س : خواستیم شَراب دعوتتان کنیم،گفتند قباحت دارد که شب اول ماه رمضان است و شاید تاواریش جان بر حساب نیت روزه بر خواب رَوَد... امان از خلایق !

موفق باشید.