تاریخی ترین رخنه در صفوف نظام ج. اسلامی
peiknet
03-Aug-2010

این که محافل یهودی تباران درون حاکمیت جمهوری
اسلامی چه پیوند و ارتباطی با سازمان های مخفی انجمن حجتیه
دارند، نکاتی است که تاریخ و یا حوادث تکاندهنده و زیر و رو
کننده در ایران و در جمهوری اسلامی روشن خواهد کرد. همچنان که
پیوندهای اخوان المسلمین با نهادهای پنهان جهانی سرانجام فاش
خواهد شد و یا نقشی که حماس در متلاشی کردن سازمان آزادیبخش
فلسطین توانست بازی کند و هنوز نقش های دیگری را برعهده دارد
که آینده نشان خواهد داد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark