چرا شاه تا پیش از انقلاب اسلامی سقوط نکرد؟
BBC Persian / Faraj Sarkoohi
02-Aug-2010 (3 comments)

هوشنگ نهاوندی کتاب را بر اساس «خاطرت و مشاهدات شخصی و رویدادهایی را که شاهد آن ها» بوده، «گفتگوهای طولانی خود با شاه پیش و پس از آن که ایران را ترک گفت» و «گواهی های بسیار گواهانی که خود بازیگر یا شاهد بی واسطه رویدادها بوده اند» تالیف کرده و با چیره دستی گزارشگری ماهر و فرهیخته می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «چرا شاه سقوط کرد؟»

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark

 
comrade

This one too

by comrade on

//asre-nou.net/php/view.php?objnr=8287

 

 

 

Every Day We Get A Little Bit Closer!


benross

I knew it!

by benross on

It had to be Faraj Sarkoohi!

Well Faraj, you are late and irrelevant and recounting the common knowledge louder and with more force and more selective, doesn't make it more substantial. Late is late. Sorry.


Maryam Hojjat

The ANGHALAB Islami

by Maryam Hojjat on

was not planned by IRANIANS.  Mullahs stole Iranians' uprising for freedom and called it ANGHALASB ISLAMI.