حمله نظامی به نیروگاه اتمی
peiknet
01-Aug-2010

این پیام کوتاه، شب گذشته با ذکر این نکته که نمی توانیم چند دقیقه بیشتر روی خط ارتباط باشیم، در اختیار پیک نت قرار گرفت:

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark