عیسی سحرخیز به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد
کلمه
31-Jul-2010

دادگاه بدوی عیسی سحرخیز روزنامه نگار را به ۱۵ ماه حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم کرد.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark