آلودگی پرفروش ترین سیگار قاچاق کشور به مواد هسته ای
خبرگزاري مهر
30-Jul-2010

دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با دخانیات با تایید آلوده بودن یکی از مارکهای معروف سیگارهای قاچاقی در ایران به مواد هسته ای و هموگلوبین خوک اظهار داشت: شرکت دخانیات باید بر روند توزیع سیگار نظارت کند تا این قبیل مواد خطرناک به مواد موجود در سیگارها اضافه نشود.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark