تخریب وتوهین به هواداران تراکتورسازی آذربایجان درتلویزیون ایران
"ساوالان" / ساوالان
30-Jul-2010

در تلویزیون دولتی ایران طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز را بی فرهنگ خطاب کردند!!!

>>>
recommended by Savalan

Share/Save/Bookmark