قدردانی رئیس جمهور از مشارکت بازاریان در تکمیل اظهار نامه مالیاتی
خبرگزاري مهر
29-Jul-2010

محمود احمدی نژاد در پیامی، استقبال گسترده و مشارکت همگانی اصناف و بازاریان از فراخوان دولت برای تکمیل اظهارنامه های مالیاتی را تحسین برانگیز و نشانه دیگری از همبستگی دولت و ملت دانست و از همه اصناف و بازاریان قدردانی کرد .

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark