احداث ٧ هزار پايگاه مقاومت بسيج در سال جاري
خبرگزاري فارس
29-Jul-2010

سردار محمد‌رضا نقدي چهارشنبه شب در ديدار با فرماندهان، رده‌هاي مقاومت بسيج و مسئولان حلقه‌هاي صالحين استان، اظهار داشت: امسال يك حركت وصف‌ناشدني در افزايش پايگاه‌هاي مقاومت بسيج درسطح كشور ايجاد شده كه در طول سال‌هاي گذشته بي‌نظير است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark