دکتر محمد مخبر "رئیس ستاد اجرائی فرمان امام"، یکی از مهمترین بنیادهای مالی آقای خامنه ای، در لیست سیاه اتحادیه...
جنبش راه سبز / staff
29-Jul-2010

جرس: خبرنگار جرس به نقل از منابع آگاه در تهران گزارش کرده است: نام محمد مخبر - فردی که کمتر کسی در خارج از حلقه های بسیار عالی نظام اسم او را شنیده بود - در لیست تحریم های اتحادیه اروپا به چشم می خورد.او کیست؟

دکتر محمد مخبر کار خود را در بنیاد مستضعفان آغاز کرد. وی در سالهای بعدی به وزارت مخابرات منتقل شد و بالاخره در 26 تیر 1386 با حکم کتبی آقای خامنه ای به مدت 5 سال به سمت "رئیس ستاد اجرائی فرمان امام" منصوب شد. جائی که اموال افراد دستگیر شده به وسیله نیروهای امنیتی، تحت فشار، از آنها گرفته شده و در اختیار این سازمان قرار می گرفته است.

هدف اصلی این سازمان در دو دهه اخیر عبارت است از: هدف اول، تامین بودجه خارج از نظارت سازمان برنامه و بودجه برای مقام رهبری بوده است، تا آقای خامنه ای با فراغ بال آنچه را صلاح می داند هزینه کند (اعم از هزینه های شخصی و ... >>>

recommended by MM

Share/Save/Bookmark