گفتگو در باره انجمن حجتیه
Radio Farda
28-Jul-2010

«انجمن حجتيه» كه در دهه ۱۳۳۰ خورشيدى به منظور مبارزه با بهاييت تاسيس شد، به دنبال دستور آيت الله خمينى، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، در سال ۱۳۶۲ تعطيل شد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark