اصلاحات همزاد انقلاب اسلامى و عضو جدا نشدنى آن است
ابرار
27-Jul-2010 (one comment)

دبير كل مجمع نيروهاى خط امام (ره) با بيان اينكه اصلاحات همزاد انقلاب اسلامى است و از آن جدا شدنى نيست،تاكيد كرد: تبليغاتى كه عليه اصلاحات و انقلاب اسلامى صورت مى گيرد، يك ريشه دارد. در داخل كشور به اصلاحات حمله مى كنند و در خارج به انقلاب اسلامى و هر دو از يك ريشه اند. هر دو مصمم اند كه نظام اسلامى واقعى و حقيقى،معيوب و ناكارآمد جلوه دهند. ولى ما به هيچ وجه نااميد نيستيم. به گزارش ايلنا ،سيد هادى خامنه  اى در ديدار جمعى از شخصيت هاى احزاب و روزنامه نگاران به بيان ديگاه هاى خود در خصوص ادامه فعاليت اصلاح طلبان در عرصه سياسى، فرهنگى و اجتماعى كشور پرداخت. دبير كل مجمع نيروهاى خط امام(ره) در ابتدا با اشاره به حوادث سال گذشته، اظهار داشت: به نظر مى رسد آنچه كه اتفاق افتاد، با برنامه ريزى قبلى و داراى پروسه زمانى چندين ساله بوده است و بروز اين اتفاقات، ريشه در سال هاى گذشته دارد و در اواخر دهه ۶۰ نشانه هايى از چنين برنامه ... >>>

acopier101

سيد هادى خامنه اى:

acopier101
Share/Save/Bookmark