گزارشی از بوشهر شهری نفرین شده، با شهرتی جهانی
peiknet
24-Jul-2010
بوشهر دچار نفرینی دیگر نیز هست که مختص خودش می باشد: نیروگاه اتمی بوشهر. >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark