آنچه در وین روی داد بزودی در تهران روی میدهد
aayande.
24-Jul-2010

نامه وارده : آنچه در زیر می خوانید نامه ایست که یکی از خوانندگان برای این وبلاگ فرستاده که من آنرا بی کم و کاست منتشر می کنم.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark