احتمال نفوذ مجاهدین خلق در برخی نهادهای کودتا
peiknet
23-Jul-2010

مجمع روحانیون مبارز، در واکنش به دروغ پراکنی روزنامه جوان-
از زیر مجموعه های مطبوعاتی بخش سیاسی سپاه پاسداران-، که هدف
از آن جنگ روانی با مخالفان کودتای 22 خرداد است، اطلاعیه شدید
اللحنی منتشر کرد.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark