خروج از دلار و يورو در معاملات نفتي در دستور كار است
خبرگزاري فارس
23-Jul-2010 (one comment)

معاون اول رئيس جمهور در واكنش به جايگزيني درهم در معاملات نفتي به جاي دلار و يورو گفت: با كشورهاي مختلف قراردادهاي مختلفي داريم و آنچه برايمان مهم است از رده خارج كردن دلار و يورو است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
Iran Paidar

خاك بر سرتون بى لياقت ها

Iran Paidar


خوب ديگه كسى كه نفت شان را نمى خرد حالا پش گل هم كه شده قبول ميكنن.