چند سند تاریخی به نقل از وزیر سپاه "رفیقدوست"
peiknet
21-Jul-2010

محسن رفیقدوست، مصاحبه ای با یکی از سایت های وابسته به سپاه بنام "بولتن ایران" کرده است، که در 48 ساعت گذشته، تمام و یا خلاصه ای از آن روی اغلب شبکه های خبری با عناوین مختلف منتشر شده است. او بعنوان وزیر سابق سپاه در کابینه میرحسین موسوی مصاحبه کرده است و البته اشاراتی هم به اختلاف در کابینه ائتلافی موسوی (که موتلفه اسلامی در آن حضور داشت) کرده و ادعاهائی را نیز مبنی بر عدم همکاری دولت برای پیروزی قطعی در جنگ – فتح بغداد و سرنگونی صدام حسین- کرده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark