گفتگوی هفته نامه آلمانی اشپیگل با "محمد البرادعی"
peiknet
18-Jul-2010

 

اشپیگل: هنوز هم  معتقدید که   یک دولت فلسطینی  می تواند در
کنار
اسرائیل بوجود بیآید؟  


>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark