حماس استعمال قلیان را برای زنان در مجامع عمومی ممنوع کرد
Radio Farda
18-Jul-2010 (one comment)

حماس، که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد، روز یکشنبه اعلام کرد، استعمال قلیان برای زنان در مجامع عمومی ممنوع است.

بنا بر گزارشها افراد لباس شخصی که از نیروهای امنیتی هستند، به کافه های متعدد در غزه رفته اند و به صاحبان آنها درباره ی استعمال قلیان توسط زنان هشدار داده اند. کشیدن قلیان امری سنتی برای مردان و زنان در این منطقه به حساب می آید.

>>>
comrade

Suckers Ban Sucking In Public

by comrade on

What if they don't let it down ? ! ! !


Share/Save/Bookmark