بدقولی مسئولان کارخانه؛ یکی از کارکنان را حلق آویز کرد
tabnak
18-Jul-2010

گفتنی است، چندی است، دیرکرد در دریافت حقوق و افزایش معوقات کارکنان شرکت
کیان تایر باعث افزایش فشار عصبی میان کارکنان و کارگران این شرکت شده است.

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark