سرنخش به کجا وصل است!
peiknet
16-Jul-2010


امام ( قدس سره) می فرمود: " کمونیست ها هم آزادند حرفشان را
بزنند"   آنها که از نظر علماء منکر ضروریات و مرتد و مهدور
الدم می باشند! چه شده است؟  حال ما مسلمانان شیعه اثنی عشری
انقلابی پیرو امام و معتقد به ولایت فقیه هم نمی توانیم سخن
بگوییم!

>>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark