استعفای سه نماینده سیستان و بلوچستان
تابناک
16-Jul-2010 (2 comments)

سه نماینده استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به بی‎توجهی نسبت به مشکلات امنیتی در این شهر تهدید به استعفا کردند.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark

 
fooladi

Most probably they are Shia's, but they dont have to be.

by fooladi on

Traitors come in all shapes , sizes and religiuos affiliatins.


benross

آیا هر سهٔ این

benross


آیا هر سهٔ این «نمایندگان» شیعه هستند؟