آبیاری مزارع سبزی با فاضلاب تصفیه شده از نظر محیط زیست مجاز است
خبرگزاري مهر
16-Jul-2010

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ارتباط با آبیاری مزارع سبزی با استفاده از فاضلابهای شهری گفت: طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری محصولاتی که خام خورده می شود مجاز است.

>>>
recommended by acopier101

Share/Save/Bookmark