مصاحبه یکساعته کاسترو با تلویزیون کوبا
aayande.
14-Jul-2010
در تابستان سال 2006  در غرب ” قرار بر این شده بود” که کاسترو را مرده
اعلام کنند.  صحت  اخبار بولتن پزشکی کوبا  مبنی بر این که  چندین عمل
جراحی دشوار  صورت گرفته که با موفقیت همراه بوده ، نیز  مورد تردید قرار
گرفت. یعنی این که کمونیست ها در مرگ رهبرانشان چه شیوه ای در پیش می گیرند
، شناخته شده است. بعدا  هم که کسانی چون پرزیدنت  چاوز، رئیس جمهور
ونزوئلا و لولا  دا  سیلوا رئیس دولت برزیل از او دیدار کردند و عکس های
این دیدار هم منتشر شد باز هم ناظران  دچار خطا نشدند و گفتند : البته درست
است که کاسترو جسما نمرده است ولی از لحاظ سیاسی کلکش کنده است. و رهبر
بزرگ را فسیلی ضد زمان خواندند  که جهان پیرامون  وزمانه  او را پشت سر
نهاده است. در میان سطر ها هم این تفسیر خوانده می شد که عقلش دیگر در حال
زوال است . >>>
recommended by comrade

Share/Save/Bookmark